Universitats privades

Conveni d’àmbit estatal per a universitats i centres universitaris privats que no estiguen creats o dirigits per entitats sense ànim de lucre.

Centres de Postgrau i centres universitaris estrangers privats reconeguts, les titulacions dels quals siguen automàticament homologades o convalidades en el territori espanyol