Universitats privades sense lucre

Conveni d’àmbit estatal per a Centres d’Educació Universitària sense finalitat de lucre, que no siguen de titularitat o participació pública, i els seus centres d’investigació.