Menors

Conveni d’àmbit autonòmic per a Centres de recepció, Centres d’Acolliment de menors, Centres de reforma, Llars funcionals, Centres d’emancipació, Centres de Dia de Menors, Habitatges tutelats, Serveis especialitzats d’atenció a família i Infància (SEAFIs), Serveis i programes d’adopció i acolliment familiar, Programes de Medi Obert