Educació Infantil

Conveni d’àmbit estatal d’aplicació a centres privats d’Educació Infantil no integrats, Preescolar no integrats i Parvularis no integrats, Escoletes infantils i Jardins d’Infància. 

Hi ha dues taules salarials diferents, la “Taula general”, d’aplicació a centres de titularitat privada, i la taula de “Gestió indirecta” , d’aplicació a centres que depenen d’Ajuntaments, Caixes d’Estalvis, etc.

Nota: No integrats significa que no formen part d’un col·legi de Primària.