Lleure Socioeducatiu

Conveni d’àmbit estatal per a:

  • Activitats d’educació en l’oci, activitats d’educació no formal, de guàrdia i custòdia en període de transport escolar, activitats educatives en el menjador escolar, de pati, extraescolars i aules matinals, reforç escolar, campaments urbans,…
  • Animació sociocultural, organització i gestió de serveis socioculturals i educatius, tant d’equipaments com de programes socioculturals, com els dirigits a centres cívics i culturals, centres d’animació i centres socioculturals de Persones Majors, animació esportiva, biblioteques, sales de lectura i trobada, equipaments juvenils, serveis d’informació juvenil, *ludotecas, centres de temps lliure, museus, setmanes culturals, exposicions, tallers, activitats de dinamització del patrimoni i, en general, qualsevol tipus de gestió d’equipaments, programes i esdeveniments d’acció sociocultural i cultural d’educació en el temps lliure,…
  • Cases de colònies i albergs infantils i juvenils, campaments, centres d’interpretació ambiental, activitats i programes d’educació mediambiental i altres equipaments, activitats assimilables als anteriors i serveis educatius a l’aire lliure en l’entorn natural i urbà.

Queden excloses de l’àmbit funcional aquelles activitats d’acció i intervenció social encaminades a detectar, pal·liar i corregir situacions de risc d’exclusió social. Així mateix queden excloses aquelles activitats d’educació i interpretació ambiental no integrades en programes d’oci educatiu i animació sociocultural.