Diversitat Funcional

Conveni d’àmbit autonòmic que consta d’un cos comú i uns títols específics on es recullen les peculiaritats dels Centres d’atenció especialitzada, els col·legis concertats específics d’Educació Especial, els Centres Especials d’Ocupació i les entitats sense ànim de lucre que no
posseeixen centres.