Perruqueria, Estètica, Música i Oficis Artístics

Conveni d’àmbit estatal per als centres que impartisquen ensenyaments especialitzats i reglats de caràcter professional, pròpies de la branca o professió de Perruqueria i d’Estètica; ensenyaments reglats musicals, fins i tot les que s’imparteixen en escoles de Música; així com, arts aplicades i oficis artístics.