Reglada no concertada

Conveni d’àmbit estatal per a centres que impartisquen Educació Infantil integrada, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional, i que no tinguen cap nivell concertat o subvencionat amb fons públics.