Regulació General PSEC

Normes que regulen en termes generals el sector dels Personal de Serveis Educatius Complementaris